อาการป่วย ภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน

อาการป่วย ภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน

อาการป่วย ภาษาจีน

อาการป่วย ภาษาจีน โรค ภาษา จีน เรียนรู้คำศัพท์ ไม่ สบาย ภาษา จีน

อาการป่วย ภาษาจีน เราต้องเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่มีอักษรและระบบการออกเสียงที่แตกต่างจากภาษาไทย ดังนั้นการแปล อาการ ป่วยภาษาจีน เป็น ภาษาไทยอาจทำได้ไม่ตรงตามความหมายเสมอไป บทความนี้จะนำเสนอคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ โรค ต่างๆ ภาษา จีน ที่ควรทราบ เพื่อให้สามารถสื่อสารเกี่ยวกับอาการ ไม่ สบาย ภาษา จีน ได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน

คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยภาษาจีน

 • ปวด (疼痛) – téngtòng
 • เจ็บ (疼) – téng
 • ไอ (咳嗽) – késou
 • จาม (打噴嚏) – dǎpēntì
 • ท้องเสีย (腹瀉) – fùxiè
 • ท้องผูก (便秘) – biànmí
 • คลื่นไส้ (噁心) – èxīn
 • อาเจียน (嘔吐) – ǒutu
 • ปวดหัว (頭痛) – tóutòng
 • ปวดฟัน (牙痛) – yátòng
 • ปวดหู (耳痛) – ěrtòng
 • ปวดคอ เจ็บคอ ภาษาจีน (頸痛) – jǐngtòng
 • ปวดหลัง (背痛) – bèitòng
 • ปวดข้อ (關節痛) – guānjìtòng
 • ไข้ (發燒) – fāshāo
 • หนาวสั่น (發冷) – fāshēng
 • อ่อนเพลีย (疲勞) – píláo
 • อ่อนแรง (虛弱) – xūruò
 • เวียนหัว (頭暈) – tóuyūn
 • หายใจลำบาก (呼吸困難) – hūxī kùnnán
 • เลือดออก (出血) – chūxuè
 • แผล (傷口) – shāngkǒu
 • บวม (腫脹) – zhǒngzhàng
 • คัน (癢) – yàng
 • ผื่น (皮疹) – pízhēn

ประโยคเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยภาษาจีน

 • 我生病了。 (wǒ shēngbìngle) ฉันป่วย
 • 我頭痛。 (wǒ tóutòng) ฉันปวดหัว
 • 我肚子痛。 (wǒ dùzi tòng) ฉันปวดท้อง ปวดท้องภาษาจีน
 • 我感冒了。 (wǒ gǎnmàole) ฉันเป็นหวัด
 • 我咳嗽。 (wǒ késou) ฉันไอ
 • 我發燒了。 (wǒ fāshāole) ฉันมีไข้
 • 我很累。 (wǒ hěn lèi) ฉันเหนื่อยมาก

ตัวอย่างประโยคการใช้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยภาษาจีน

 • 我今天早上起床的時候頭痛。 (wǒ jīntiān zǎoshang qǐchuáng de shíhou tóutòng) วันนี้ตอนเช้าตื่นนอนฉันปวดหัว
 • 我昨天晚上吃了壞東西,肚子痛。 (wǒ zuótiān wǎnshang chīle huài dōngxī, dùzi tòng) เมื่อคืนฉันกินอะไรไม่ดีท้องเสีย
 • 我感冒了,發燒、咳嗽。 (wǒ gǎnmàole, fāshāo, késou) ฉันเป็นหวัด มีไข้ ไอ

การรู้ คำศัพท์ภาษาจีน และประโยคเกี่ยวกับ โรค ภาษา จีน จะช่วยให้สามารถสื่อสารเกี่ยวกับ โรคภาษาจีน ได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศจีน

อ่านบทความเพิ่มเติม : คำกริยาภาษาจีน , สีภาษาจีน